تسهیلات بیمه کارفرمایان


در برنامه پنجم توسعه برای حمایت از کارفرمایان و تشویق آنها به جذب نیروهای بیشتر قانونی به عنوان بند "و" (ماده ۸۰ ) تصویب شده است.

کارفرمایان گرامی، با استفاده از این قانون که هیچ تفاوتی با بیمه شدگان آزاد تامین اجتماعی اعم از بیمه بیکاری، سوابق بیمه، از کار افتادگی و... ندارد، می توانید به مدت ۵ سال تا ۵۰% از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای پرسنل و کارگران خود بهره مند شوید.

لازم به ذکر است، در برنامه ششم توسعه نیز این تسهیلات دیده شده است.

همچنین برای برخورداری چندین نیرو از این تسهیلات، سقف خاصی در نظر گرفته نشده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تسهیلات، می توانید فایل های اصلی وزارت کار را که در ذیل آمده است مطالعه فرمایید و با پرسنل مجرب موسسه کاریابی و مشاوره شغلی فرهیختگان دانشگاه تماس حاصل نمایید.